Kalp Çarpıntısı Nedenleri


Kalp çarpıntısı, kalp atışının artması sonucu meydana gelmektedir. Göğüs, boğaz veya boyunda hissedilen anormal derecede sert ve hızlı çarpıntı daha önce deneyim edilmediyse oldukça korkutucu gelebilmektedir.

Kalp çarpıntısı neden olur? Kalp çarpıntısı genellikle kişinin çok fazla stres yaşaması sonucu oluşmaktadır ve geçici olduğu için tehlikeli değildir. Diğer yandan, kafein, nikotin ve hormonlar kalbin normalden daha hızlı atmasına yol açabilmektedir. Tiroidin daha aktif çalışmasına neden olan bu koşullar altında kalp çarpıntısının devam etmesi, tıbbi bir yardım alınmasını gerektirmektedir. (1)

Kalp çarpıntısının bazı nedenlerini şöyle açıklamak mümkündür:

 • Yaşam tarzı tetikleyicileri
 • Duygu durumlar ve psikolojik tetikleyiciler
 • Bazı ilaçlar
 • Hormonal değişiklikler
 • Kalp ritim sorunları
 • Kalp rahatsızlıkları
 • Diğer tıbbi durumlar (2)

Yaşam Tarzı Tetikleyicileri

Kalp çarpıntılarına yol açan bazı yaşam tarzı tetikleyicileri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Yorucu egzersiz
 • Yeterince uyku uyumama
 • Kahve, çay ve enerji içecekleri gibi kafein içeren içecekleri tüketme
 • Alkol
 • Sigara içme
 • Kokain, eroin, amfetaminler, Ecstasy ve esrar gibi yasa dışı uyuşturucular
 • Yoğun veya baharatlı yiyecekler

Sıralanmış olan bu yaşam tarzı tetikleyicilerinde çarpıntı genellikle tetikleyiciye devam edilmesi durumunda devam etmektedir. Yaşam tarzında yapılan değişikliklerle kalp çarpıntısının yaşanmasını engellemek mümkün olabilmektedir. (3)

Psikolojik Tetikleyiciler

Kalp çarpıntıları genellikle duygu durum değişikliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kişinin yaşadığı psikolojik sorunlar vücut üzerinde bir stres yaratarak kalbin normalden daha hızlı çarpmasına neden olabilmektedir.

 • Heyecan ya da sinirlilik
 • Stres veya anksiyete
 • Panik ataklar (panik duygusu, terleme, titreme ve çarpıntının eşlik ettiği korku ya da korku duygusu)

Bu tarz psikolojik durumlarda kalp çarpıntısını normal seviyelere getirmek için uygulanan nefes egzersizleri durumu kontrol altına almaya yardımcı olabilmektedir. (4)

Bazı İlaçlar

Bazı ilaç türleri bir yan etki olarak kalp çarpıntısına yol açabilmektedir. Çarpıntıyı tetikleyebilen bazı ilaç türleri ise şunlardır:

 • Salbutamol ve ipratropyum bromür gibi astım inhalerleri
 • Hidralazin ve minoksidil gibi yüksek tansiyon (hipertansiyon) ilaçları
 • Terfenadin gibi antihistaminikler
 • Klaritromisin ve eritromisin gibi antibiyotikler
 • Sitalopram ve esitalopram gibi antidepresanlar
 • İtrakonazol gibi antifungal ilaçlar (5)

Hormonal Değişiklikler

Özellikle kadınlarda daha sık yaşanan hormonal değişiklikler kalp çarpıntısına neden olabilmektedir. Kalp çarpıntısının daha fazla yaşandığın dönemler şunlardır:

 • Regl
 • Hamilelik
 • Menopoz

Bu vakalarda çarpıntılar genellikle geçicidir ve endişe kaynağı olarak görülmemektedir. (6)

Kalp Ritmi Sorunları

Kalp çarpıntılarının nedeni bazen kalple ilgili bir sorun nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Kalp ritmi ile ilgili olan bazı sağlık koşulları şunlardır:

Atriyal fibrilasyon: Hızlı ya da düzensiz kalp atışlarına neden olan bir kalp ritmi problemidir.

Atriyal çarpıntı: Hızlı, düzenli ya da düzensiz olabilen bir kalp ritmi bozukluğudur.

Supraventriküler taşikardi: Kalp atışlarının anormal derecede hızlı olması durumudur. Bu kalp ritmi problemi özellikle genç ve sağlıklı olmayan insanlarda daha yaygın olarak yaşanmaktadır.

Ventriküler taşikardi: Düzenli olarak kalbin hızlı attığı bir kalp ritmi bozukluğudur. Baş dönmesi ya da kendinden geçme gibi daha ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. (7)

Kalp Rahatsızlıkları

Bazı durumlarda kalp çarpıntısı diğer kalp rahatsızlıkları nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Kalp çarpıntısına neden olan bazı kalp rahatsızlıkları şunlardır:

 • Mitral kapak prolapsusu gibi kalp kapakçıkları ile ilgili bir sorun
 • Kalp kası büyümesi ve kalınlaşması olan hipertrofik kardiyomiyopati
 • Kalp yetmezliği
 • Kalbin normal işleyişini etkileyen doğum kusurlarından biri olan konjenital kalp hastalığı

Sıralanan bu ve diğer kalp sorunları tıbbi açıdan ciddidir ve tedavi edilmesi gerekmektedir. (8)

Diğer Tıbbi Durumlar

Bazı sağlık koşulları kalp çarpıntısına yol açabilmektedir. Kalp çarpıntısına neden olan sağlık koşullarına şu örnekler verilebilmektedir:

 • Tiroid bezinin aşırı tiroid hormonu ürettiği hipertiroidi
 • Diyabetle ilişkili olan düşük kan şekeri (hipoglisemi)
 • Az sayıda kan hücresine yol açan anemi (kansızlık)
 • Baş dönmesi ve düşük tansiyona yol açan postural veya ortostatik hipotansiyon
 • 38 C ya da daha yüksek bir ateş
 • Vücutta sıvı kaybı (9)

Kalp Çarpıntısı Nedir?

Kalp çarpıntısı, kalbin normalden daha hızlı atması ya da vurması hissidir. Çoğu zamanda, endişe verici olsa da, kalbin bu durumu nedene bağlı olarak normal karşılanabilmektedir ve genellikle de zararsızdır. Diğer durumlarda ise, aritmi yani kalbin düzensiz atışı, daha ciddi kalp hastalıklarının bir belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. (10)

Kalp Çarpıntısı Nedir? detayı için bakabilirsiniz

Kalp Çarpıntısı Belirtileri

Kalp çarpıntısı nasıl anlaşılır? Kalp çarpıntısı kişinin nasıl hissettiğine bağlı olarak değişebilmektedir. Genellikle ortak belirtiler şunlardır:

  • Kalbin çırpınması gibi bir his
  • Atlamış olan ya da fazla olan kalp vuruşu (ektopik atım olarak da bilinir)
 • Egzersiz yapmış gibi hissetme
 • Kalbin daha sert vurması
 • Kalbin daha hızlı vurması (11)

Kalp Çarpıntısı Belirtileri detaylı bilgi için bakabilirsiniz

Kalp Çarpıntısı Tedavisi

Kalp çarpıntısı nasıl geçer? Kafein, alkolden kaçınmak ve sigarayı bırakmak gibi yaşam tarzı değişikleri kalp çarpıntısını normale döndürmeye yardımcı olabilmektedir. Diğer tedavi yöntemleri arasında ise ilaç tedavisi, radyofrekans enerjisi ve cerrahi yöntemler bulunmaktadır. (12)

Kalp Çarpıntısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kalp çarpıntısı tanısı ve tedavisi için kardiyoloji (kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bölüm) bölümüne başvurabilirsiniz. (13)

Kalp Çarpıntısı Tedavisi detaylarını inceleyebilirsiniz

Latest posts by Faydaları Zararları (see all)