Karın Ağrısı Belirtileri


Karın ağrısı oldukça yaygın olarak yaşanan bir durumdur. Genellikle de, karın ağrısı başlangıcı hafiftir ve bir süre sonra kendi kendine geçmektedir. Diğer yandan, aniden ortaya çıkan, hızlı bir şekilde ilerleyen ve gittikçe de şiddetli bir hal alabilen ağrılar da bulunmaktadır. Bu tarz bir karın ağrısı yüksek ihtimal daha ciddi bir nedenden kaynaklanmaktadır.

Benzer tıbbi bozukluklara (HIV, baskılanmış bağışıklık sistemi gibi) sahip olsalar da, daha yaşlı olan erişkinler genç olan kişilere oranla daha hafif bir karın ağrısı hissedebilmektedir. Aynı şekilde, nedeni ciddi de olsa, ağrı daha yavaş bir şekilde gelişebilmektedir.

Çoğu zaman nedeni hemen tespit edilemeyen karın ağrıları yeni doğanları, bebekleri ve çocukları daha fazla etkilemektedir. (1)

Karın ağrısı başlangıcı ve sonrası belirtileri karın ağrısının nedenine bağlı olarak değişebilmektedir. Oluşan bu ağrı, hafif, şiddetli ya sürekli olarak gelişmesi söz konusu olabilmektedir. Karın ağrısı nasıl anlaşılır? Karın ağrısı belirtileri şöyle sıralanabilmektedir:

 • Ağrının keskin, iğneleyici ya da bıçaklama gibi olması
 • Ağrıyla birlikte karın krampları
 • Ağrının gelip gelip gitmesi ya da dalgalanması
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Bazı pozisyonlardayken ağrının daha hafif ya da daha şiddetli olması (2)

Karın ağrısı çoğu zaman bir belirti olarak ortaya çıktığı için, bu duruma beraberinde başka belirtiler de eşlik edebilmektedir. Diğer belirtiler şunlar olabilmektedir:

 • Ateş
 • Bir günden fazla midede yiyecek tutamamak
 • Sıvı kaybı belirtileri
 • Kusma
 • İshal
 • İdrara çıkma sıklığında değişiklikler
 • İdrar yaparken yanma hissetme
 • Karın bölgesine yapılan herhangi bir temasa karşı tahammülsüzlük
 • Acı (genellikle yaralanma sonucu gelişmektedir)
 • Birkaç saatten fazla süren ağrı
 • Şişkinlik
 • Geğirme
 • Gaz
 • Hazımsızlık
 • Kabızlık
 • GERD (gastroözofageal reflü hastalığı)
 • Mide ekşimesi
 • Göğüs rahatsızlığı
 • Pelvik rahatsızlık
 • İştah kaybı (3)

Oluşabilecek daha ciddi belirtiler ise şunlardır:

 • Şiddetli karın ağrısı
 • Dışkıda kan görme
 • Sürekli devam eden mide bulantısı ve kusma
 • İstenmeyen kilo kaybı
 • Sarılık
 • Karın bölgesinde ciddi bir hassasiyet
 • Karnın şişmesi (4)

Karın ağrısının tipi ve yoğunlaştığı bölge, doktorun karın ağrısına neyin neden olduğunu bulmasına yardımcı olabilmektedir. Dikkate alınan diğer kıstaslar ise ağrının şiddeti ve ne kadar süre boyunca devam ettiğidir. Karın ağrısının bazı genel özellikleri şunlardır: (5)

Ağrının Nasıl Hissedildiği

Karın ağrısı keskin, donuk, bıçaklayıcı, kramp şeklinde, kıvrandırıcı ya da delici bir şekilde hissedilebilmektedir. Bazı durumlarda, karın ağrısından muzdarip olan bir kişi, bu ağrıyı pek çok şekillerde hissedebilmektedir.

Ağrının Ne Kadar Sürdüğü

Karın ağrısı çok kısa bir süre içinde kendiliğinden geçebilmekte, birkaç dakika sürebilmekte ya da birkaç saat veya daha uzun bir süre için devam edebilmektedir. Bu ağrı bazı kişilerde şiddetli bir şekilde gelmekte, bir süre sonra ise daha hafif seyretmektedir. Ağrının sürekli devam etmesi ya da gelip gitmesi de doktor tarafından değerlendirilen bir ağrı özelliğidir. (6)

Ağrıyı Hafifleten ya da Şiddetlendiren Faktörler

Karın ağrısı, özellikle bazı gıdalar başta olmak üzere yemeklerden sonra kötüleşebilmekte ya da tuvalete çıktıktan veya kustuktan sonra rahatlayabilmektedir. Bununla birlikte, kişi uzandığında ağrısı hafifleyebilmekte ya da daha da şiddetlenebilmektedir. (7)

Ağrının Yeri

Ağrının yoğunlaştığı bölge, ağrının nedenini işaret edebilmektedir. Bazı örnekleri ise şunlardır:

 • Üst sol karın ağrısı: Dalak büyümesi
 • Üst sağ karın ağrısı: Safra kesesi hastalığı, hepatit
 • Sol alt karın ağrısı: Divertikülit, yumurtalık kistleri, yumurtalık torsiyonu
 • Alt sağ karın ağrısı: Apandisit, sağ over problemleri
 • Üst karın ağrısı: Mide ülserleri, gastrit, pankreatit
 • Alt karın ağrısı: İdrar yolu enfeksiyonları, rahim fibroidleri ve kanser gibi jinekolojik problemler (8)

Karın Ağrısı Tipleri

 • Visseral Ağrı

Visseral ağrı olarak tanımlanan bu durum, karın boşluğu içinde yer alan organlardan kaynaklanmaktadır. İç organların sinirleri kesilme, yırtılma ya da enfeksiyon gibi durumlara yanıt vermemekte, onun yerine gerilen organa ya da kaslara tepki vermektedir.

Bu ağrı tipi genel olarak, belirtisiz ve donuktur bir ağrıdır. Aynı zamanda, mide bulantısına da yol açabilmektedir. Tespit etmesi oldukça zor olabilen bu tip bir karın ağrısı, mide, duodenum, karaciğer ve pankreas gibi organlardaki bozukluklardan kaynaklanabilmektedir. (9)

 • Somatik Ağrı

Somatik ağrı, karın boşluğunda bulunan zardan kaynaklanmaktadır. Visseral organlarda meydana gelen ağrılardan farklı olarak, sinirler, kan, enfeksiyon, kimyasal maddeler veya iltihaplanma gibi kesiklere ve tahrişe tepki vermektedir. Bu tip bir ağrı genellikle keskindir ve fark edilmesi çok kolaydır. (10)

 • Refere Ağrı

Refere ağrı tipinin söz konusu olması durumunda, ağrı asıl merkezinden uzakta algılanmaktadır. Örnek vermek gerekirse, böbrek taşları nedeniyle oluşan karın ağrısı refere bir ağrıdır. (11)

Kronik Karın Ağrısı Belirtileri

Kronik karın ağrısı 3 aydan daha uzun süren ağrıları tanımlamaktadır. Bu ağlar her zaman olabilmekte ya da gelip gidebilmektedir. Kronik karın ağrısı genellikle de, çocuklarda 5 yaş civarı başlamaktadır. Konik ya da diğer bir deyişle tekrarlayan karın ağrısı özellikle, 5-12 yaş arası çocuklarda görülmektedir. Bununla birlikte, başta kadınlar olmak üzere yetişkinlerin de yüzde 2’si kronik karın ağrılarına maruz kalmaktadır. (12)

Aşağıda sıralanmış olan belirtiler genellikle daha ciddi bir durumu işarat etmektedir ve endişe verici olarak değerlendirilmektedir:

 • Ateş
 • İştah ve kilo kaybı
 • Gece boyunca uyandıran bir ağrı
 • Kusmukta, dışkıda veya idrarda kan görme
 • Şiddetli veya sık görülen kusma veya ishal
 • Sarılık (cildin ve göz beyazlarının sararması)
 • Karnın veya bacakların şişmesi
 • Yutma güçlüğü çekme (13)

Acil Tıbbi Yardım Alınması Gereken Belirtiler

Karın ağrısı her ne kadar çoğu basit sağlık sorunlarının bir belirtisi olarak ortaya çıksa da, bazı durumlarda ciddi tıbbi problemlerin bir belirtisi olarak gelişebilmektedir. Aşağıda sıralanmış olan belirtilerin yaşanması durumunda, hemen acil tıbbi yardım istenmesi gerekmektedir:

 • Karın ağrısı çok şiddetli ve çok hızlı gelişiyorsa
 • Ağrı ya da beraberinde gelen şişkinlik gibi belirtiler düzelmiyorsa veya gidip geliyorsa
 • İstemsiz kilo kaybına yol açıyorsa
 • Hemen idrara çıkma ihtiyacı hissediyorsanız ya da daha az idrara çıkıyorsanız
 • İdrar yapmak acı verici oluyorsa
 • Olağandışı bir kanama (kusmukta, dışkıda, idrarda ya da vajinal)
 • Vajinal bir akıntı varsa
 • Birkaç günden fazla süren bir ishal sorunu varsa (14)

Karın Ağrısı Nedir?

Karın ağrısı, kaburgaların altı ile pelvis arasında kalan alanda meydana gelen ağrıdır.  Halk arasında karın ağrısı bazen mide ağrısı olarak da tanımlanabilmektedir. Bunun nedeni, karın bölgesinin mide, karaciğer, pankreas, küçük ve büyük bağırsak ve üreme organları gibi pek çok organı içermesidir.

Pek çok tıbbi ve ciddi olabilen durumlar sonucu ortaya çıkabilen karın ağrısı, genellikle ciddi nedenler sonucu gelişmemektedir ve ameliyat gibi tedaviler uygulanmadan da iyileştirilmektedir.

Hemen hemen herkesin muzdarip olabileceği karın ağrısı, genellikle bir süre devam etmekte ve sonra kendi kendine geçmektedir. Bu nedenle, pek çok zaman karın ağrısına neyin neden olduğu da bilinmemektedir. Sürekli olarak devam etmesi durumunda ise, nedeni daha belirgin bir hale gelebilmektedir. (15)

Karın Ağrısı Nedir? daha fazla bilgi için

Karın Ağrısı Nedenleri

Karın ağrısı neden olur? Basit ve ciddi sağlık sorunları olmak üzere, pek çok neden karın ağrısına yol açabilmektedir. Sık görülen ya da diğerlerine oranla daha az görülen karın ağrısı nedenlerinden bazıları aşağıda sıralanmaktadır.

Daha az ciddi olan bazı nedenler:

 • Kabızlık
 • İrritabl bağırsak sendromu
 • Gıda alerjileri veya gıda intoleransı
 • Gıda zehirlenmesi
 • Mide gribi (Gastroenterit) (16)

Diğer nedenleri ise şunlardır:

 • Apandisit
 • Abdominal aort anevrizması
 • Bağırsak tıkanıklığı
 • Mide, kolon ve diğer organların kanseri
 • Safra kesesi iltihabı
 • Bağırsaklara kanın az ulaşması
 • Divertikülit (kolonun inflamasyonu ve enfeksiyonu)
 • Mide ekşimesi, hazımsızlık veya gastroözofageal reflü
 • İnflamatuvar bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit)
 • Böbrek taşı
 • Pankreatit (şişlik veya pankreas enfeksiyonu)
 • Ülser (15)

Karın bölgesi pek çok organı içeren bir alan olduğu için, diğer problemler de karın bölgesinde ağrıya yol açabilmektedir. Bazı örnekleri:

 • Şiddetli adet krampları
 • Endometriozis (çikolata kisti)
 • Kas gerginliği
 • Pelvik inflamatuar hastalık
 • Dış gebelik
 • İdrar yolu enfeksiyonları (17)

Karın Ağrısı Nedenleri daha fazla detay için

Karın Ağrısı Tedavisi

Karın ağrısı nasıl geçer? Karın ağrısı çoğu zaman tıbbi bir problem değildir ve özel bir tedavi uygulanmasına ihtiyaç duyulmadan kendi kendine geçmektedir. Diğer yandan, nedeninin tespit edilmesi durumunda da, uygulanabilecek tedavi yöntemlerinden bazıları şunlar olabilmektedir:

 • Antiasitler (mide asidini kontrol altına alan ilaçlar)
 • Protonlar pompa inhibitörleri (mide asidinin uzun süreli olarak azaltılmasını sağlayan ilaçlar)
 • Antibiyotikler (enfeksiyonal durumlar söz konusu olduğunda)
 • Ameliyatlar (daha ciddi durumlarda)

Karın ağrısıyla birlikte, kanlı bağırsak hareketleri, kan kusma, nefes darlığı, hamilelik sırasında karın ağrısı gibi belirtiler ve durumlar söz konusu ise hemen tıbbi bir yardım alınmalıdır.

Israrcı ve devam eden karın ağrıları da altta yatan ciddi bir nedenin habercisi olabilmektedir. (18)

Karın Ağrısı Ameliyatı

Karın ağrısı, apendiks veya safra kesesi enfeksiyonları, bağırsak tıkanıklığı, bağırsak ya da midenin yırtılması, bir organın delinmesi gibi ciddi durumlar sonucu oluşuyorsa, ameliyat gerekli olabilmektedir. (19)

Karın Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Karın ağrısı için başvurulabilecek doktorlar, altta yatan nedene bağlı olarak değişebilmektedir. Başlangıç olarak aile hekimine başvurulabilmektedir. Sonrasın da ise bir gastroenterolog veya jinekolog ya da cerrahi bir uzman tedaviyi devam ettirebilmektedir. (20)

Karın Ağrısı Tedavisi detayları için

Latest posts by Faydaları Zararları (see all)