Mesane Kanseri Nedenleri


Mesane kanseri neden olur? Mesane kanseri, mesane içinde bulunan hücrelerin anormal ve kontrol dışı bir şekilde hızla büyümesi sonucunda birikmeye başlaması ve tümörü oluşturmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu sürece neyin neden olduğunu tam olarak bilmek mümkün olmasa da, pek çok risk faktörü bulunmaktadır:

  • Sigara ve diğer tütün kullanımı
  • Kimyasal maddelere uzun süre maruz kalma
  • Radyasyona maruz kalma
  • Mesane astarının kronik tahrişi
  • Paraziter enfeksiyonlar (1)

Mesane Kanseri Çeşitleri

Mesane kanseri farklı hücrelerde gelişebilmektedir. Bu nedenle de kendi içinde ayrılmaktadır. Bazı mesane kanserleri, birden fazla hücre tipini içerebilmektedir.

Diğer bir kıstas ise kanserin tam olarak nerde oluşmaya başladığıdır. Mesane kanserinin çeşidini bilmek tedavinin nasıl oluşturulacağını belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Mesane kanseri çeşitleri şunlardır: (2)

  1. Ürotelyal Karsinom

Mesane kanserinin bu çeşidinde, kanser mesanenin iç kısmında bulunan hücrelerde başlamaktadır. Mesane dolduğu takdirde, ürotelyal hücreler genişlemekte, mesane boşaldığında ise daralmaktadır. Üreterlerin ve üretranın iç kısmını oluşturmaktadırlar. Bu nedenle, tümörler de bu yerlerde gelişmektedir. En sık görülen mesane kanseri çeşidi olarak kabul edilmektedir.

  1. Skuamöz Hücre Karsinomu

Mesane kanserinin bu çeşidi ise mesanenin kronik irritasyonu sonucunda oluşmaktadır. Nadir bir kanser çeşidi olarak bilinmektedir. Bu kanserin dünyada en sık karşılaşılan nedeni ise paraziter enfeksiyonu (şistozomiyazis) sonucu oluşan mesane enfeksiyonlarıdır.

  1. Adenokarsinom

Adenokarsinom, mesanede mukus salgılayan bezleri oluşturan hücrelerde başlamaktadır. Bu da nadir görülen bir çeşit mesane kanseridir. (3)

Mesane Kanser Risk Faktörleri

Mesane kanseri riskini artıran faktörler daha ayrıntılı olarak şöyle sıralanmaktadır:

Tütün Kullanımı

Sigara, puro, pipo ya da nargile gibi zararlı tütünler mesane kanseri riskini artırabilmektedir. Bu tütünlerin içindeki kimyasallar idrarda birikebilmektedir.

Kişi sigara içtiği zaman dumanla birlikte kimyasallar vücuda girmekte ve idrarla çıkmaktadır. Ancak, sürekli olarak tekrarlanan bu sürecin sonunda mesanenin astarı zarar görmektedir, bu da kanser riskini yükseltebilmektedir.

Artan Yaş

Yaş arttıkça mesane kanseri riski de artmaktadır. Diğer yandan, tabi ki her yaşta ortaya çıkma riski bulunmaktadır, ancak 40 yaşın altındaki kişilerde nadiren görülmektedir.

Cinsiyet

Cinsiyet de mesane kanseri gelişiminde rolü olan bir faktördür. Erkeklerin mesane kanseri geliştirme riski kadınlara oranla çok daha fazladır. (4)

Kimyasallara Maruz Kalma

Böbrekler vücuttaki zararlı kimyasalları kan dolaşımından süzerek mesaneye yollamaktadır. Böylece de kimyasallar ve atıklar vücuttan atılmaktadır. Bu nedenle vücuttaki bulunan bazı kimyasalların mesane kanserine neden olabileceği düşünülmektedir.

Mesane kanseri riskini artırabilecek kimyasallar arasında boyalar, lastik, deri, tekstil ve boya ürünlerinin üretiminde kullanılan arsenik ve diğer kimyasallar bulunmaktadır.

Geçmişte Kanser Tedavisi Görmüş Olma

Kanser tedavisi oldukça güçlü bir tedavidir. Tedavi sırasında ve sonrasında pek çok yan etkiye yol açabilmektedir.

Kanserle mücadele etmek için kullanılan bazı ilaçlar da mesane kanseri riskini artırabilmektedir. Diğer yandan, daha öncesinde oluşan kanseri tedavi etmek için pelvis bölgesine doğru yönlendirilen radyasyon tedavisi de gelecekte mesane kanserinin ortaya çıkma ihtimalini doğurabilmektedir. (5)

Kronik Mesane İltihaplanmaları

Sürekli olarak tekrarlayan (kronikleşen) sistit gibi idrar yolu enfeksiyonları ve inflamasyonları ya da uzun süreli üriner kateter kullanımı skuamöz hücre mesane kanseri riskini artırabilmektedir.

Skuamöz hücre mesane kanseri vakalarının bazılarında bunun nedeni şistozomiyazis olarak bilinen parazit enfeksiyonunun neden olduğu kronik mesane iltihaplanmasıdır.

Kişisel ya da Ailesel Kanser Geçmişi

Geçmişte mesane kanseri geçirmiş olmak, gelecek kanserin tekrar nüksetme riskini artırabilmektedir.

Aile öyküsü de mesane kanseri gelişiminde risk oluşturabilmektedir. Mesane kanseri geçiren bir anne, baba ya da kardeşe sahip olmak, nadir de olsa sizin de mesane kanseri geliştirme riskinizi artırabilmektedir.

Bununla birlikte, ailede kalıtsal polip dışı kolorektal kanser öyküsü (Lynch sendromu) varsa, üriner sistemde, kolonda, uterusta, yumurtalıklarda ve diğer organlarda kanserin ortaya çıkma riski artabilmektedir.  (6)

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane, alt karın bölgesinin merkezinde yer alan bir organdır. Vücuttaki görevi ise böbrekler sayesinde vücuttan filtrelenen atık maddeleri ve fazla suyu toplamak ve idrarla vücuttan atmaktır. Mesane kanseri ise mesanedeki hücrelerde başlayan bir kanser çeşididir. (7)

Mesane kanseri nedir? Daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane kanseri nasıl anlaşılır? Ortak mesane kanseri belirtileri arasında idrarda kan görme, sık sık idrara çıkma ihtiyacı, idrar yaparken yanma ve ağrı hissetme gibi belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtiler idrar yolu enfeksiyonlarında yaşanan belirtilerle aynı olduğu için, belirtilerin şiddetlenmesi ve devam etmesi durumunda bir doktora başvurulmalıdır. (8)

Daha fazla mesane kanseri belirtileri için

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri nasıl geçer? Mesane kanserinin tedavisi, kanserin tipine ve evresine, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişmektedir. Uygulanabilecek olan tedavi yöntemleri arasında ise mesane kanseri ameliyatı, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve palyatif tedavi ya da bunların bir kombinasyonu bulunmaktadır. (9)

Mesane kanseri tedavisi geniş bilgi için

Mesane Kanseri İçin Hangi Doktora Gidilir?

Mesane kanseri tanısı ve tedavisi için üroloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve radyoloji bölümlerine başvurulmaktadır. (10)

Latest posts by Faydaları Zararları (see all)