Mesane Kanseri Tedavisi


Mesane kanseri nasıl geçer? Mesane kanserinin tedavisi tamamen hastaya özel bir şekilde planlanmaktadır. Hastanın ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri ya da bunların bir kombinasyonu tercih edilebilmektedir. Genel anlamda, mesane kanserini tedavi etmek için göz önünde bulundurulan kıstaslar ise şunlardır:

  • Tümörün evresi
  • Tümör derecesi
  • Tümörün yeri
  • Hastanın genel sağlık durumu

Mesane kanseri için uygulanabilecek tedavi yöntemleri ise daha ayrıntılı olarak şöyle sıralanmaktadır: (1)

Mesane Kanseri Ameliyatı

Mesane kanseri hastalarının çoğunda kanseri tedavi etmek için cerrahi operasyonlara başvurulmaktadır. Cerrahi operasyonun tipi ise tümörün tipine ve evresine bağlı olarak belirlenmektedir. Seçenekler şunlardır: (2)

Mesanenin transüretral rezeksiyonu: Genellikle kanser henüz erken evredeyken uygulanmaktadır. Genel veya spinal anestezi altında yapılmaktadır. Üretra içinden mesaneye rezektoskop isimli özel bir teleskop yerleştirilmektedir. Sonrasında tümör rezektoskop ile kesilmektedir. Mesanenin ham yüzeyi daha sonra elektrik akımı yardımıyla yok edilmektedir.

Parsiyel sistektomi: Bu işlem sırasında mesanenin bir bölümü çıkarılmaktadır. Tümör mesane duvarının sadece tek bir kısmında olduğu zaman kullanılmaktadır. Uygulanan ameliyattan sonra mesanenin çoğu korunabilmektedir. Sonrasında genellikle kemoterapi ve radyasyon verilmektedir.

Radikal sistektomi: Tümör daha büyük olduğunda ve mesane çevresine yayıldığında uygulanmaktadır. Bu durumda mesanenin tamamı çıkarılmaktadır.

Mesane tamamen alındıktan sonra idrarın vücuttan atılabilmesi için üriner diversiyon isimli bir prosedür yapılmaktadır. Vücutta bağırsaktan yapılmış bir kese yapılabilir veya idrarın toplanması için vücudun dışına yerleştirilen sızdırmaz bir torba kullanılabilmektedir. (3)

Kemoterapi

Kanser tedavisinde kullanılan temel tedavi yöntemlerinden biri olan kemoterapi, kanserli hücrelerin çoğalmasını önlemek ve onları öldürmek için kullanılan kanser ilaçlarını içermektedir.

Kanser hücreleri kemoterapi ilaçlarını normal hücrelerden daha hızlı emmektedir, ancak bu süreçte hücrelerin hepsi kanser ilaçlarını almaktadır.

Kemoterapi ilaçları enjeksiyon yani damar yoluyla ya da kanserin evresine bağlı olarak intravezikal olarak (kateter aracılığıyla mesanenin içine) verilebilmektedir.

Kemoterapi tek başına uygulanabileceği gibi, cerrahi veya radyasyon tedavisi ile birlikte de kullanılabilmektedir. (4)

Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisinde, yüksek enerjili X-ışınları veya diğer radyasyon türleri kanserli hücrelere yönlendirilmektedir. Böylece, kanseri hücrelerin büyümesi önlenmekte ve bu hücreler öldürülmektedir. Cerrahi yöntemlerle ya da kemoterapiyle birlikte uygulanabilmektedir.

İç radyasyon: Mesane kanserini tedavi etmek için genellikle iç radyasyon uygulanmaktadır, bununla birlikte iç radyasyon her kanser çeşidinde kullanılabilen bir yöntem değildir. Radyoaktif pelet idrar yolu ile mesaneye veya alt karın bölgesine yerleştirilmekte böylece radyasyon tümöre yönlendirilebilmektedir. Bu tedavi süreci boyunca hastanede kalınmaktadır. Birkaç gün sürebilen işlemden sonra pelet çıkarılmaktadır. (5)

İmmünoterapi

Mesane kanseri sırasında, bağışıklık sisteminin kanserli hücrelerle aktif bir şekilde mücadele edebilmesini sağlamak için immünoterapi verilebilmektedir.

Mesane kanseri için tercih edilen immünoterapi, genellikle üretra yoluyla ve doğrudan mesaneye (intravezikal tedavi) uygulanmaktadır. (6)

Mesane Kanseri İçin Hangi Doktora Gidilir?

Mesane kanseri tanısı ve tedavisi için üroloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve radyoloji bölümlerine başvurulmaktadır. (7)

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane, alt karın bölgesinin merkezinde yer alan bir organdır. Vücuttaki görevi ise böbrekler sayesinde vücuttan filtrelenen atık maddeleri ve fazla suyu toplamak ve idrarla vücuttan atmaktır. Mesane kanseri ise mesanedeki hücrelerde başlayan bir kanser çeşididir. (8)

Mesane kanseri nedir? Makalemize buradan ulaşabilirsiniz

Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane kanseri nasıl anlaşılır? Ortak mesane kanseri belirtileri arasında idrarda kan görme, sık sık idrara çıkma ihtiyacı, idrar yaparken yanma ve ağrı hissetme gibi belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtiler idrar yolu enfeksiyonlarında yaşanan belirtilerle aynı olduğu için, belirtilerin şiddetlenmesi ve devam etmesi durumunda bir doktora başvurulmalıdır. (9)

Mesane kanseri belirtileri hakkında daha fazla bilgiye buradan bakabilirsiniz

Mesane Kanseri Nedenleri

Mesane kanseri neden olur? Mesane kanseri mesanede bulunan hücrelerin anormal ve kontrol dışı bir şekilde hızla büyümesi sonucunda oluşmaktadır. Bu sürece neyin neden olduğunu tam olarak belirlemek mümkün değildir, ancak sigara, artan yaş, erkek olmak, kimyasallara maruz kalma, radyasyona maruz kalma ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gibi pek çok risk faktörü bulunmaktadır. (10)

Daha fazla mesane kanseri nedenleri için

 

Latest posts by Faydaları Zararları (see all)