Safra Kesesi Kanseri Belirtileri


Safra kesesi vücudun derinliklerinde olan bir organ olduğu için, safra kesesi kanseri başlangıcında, kanseri tespit etmek oldukça zordur. Diğer yandan, bu kanser türü, ilerlemedikçe herhangi bir belirtiye de yol açmamaktadır. Bu da, hastalığın erken teşhisi için bir engel oluşturabilmektedir.

Safra kesesi kanseri belirtileri, başlangıçta, herhangi bir mide virüsü enfeksiyonu belirtileri gibi başka tıbbi sorunların belirtilerine benzeyebilmektedir. Genellikle de, safra taşı gibi başka bir safra problemi nedeniyle yapılan testler sırasında tespit edilmektedir. (1)

Safra kesesi kanseri nasıl anlaşılır? Safra kesesi kanseri başlangıcı belirtileri şöyle sıralanmaktadır:

 • Mide bulantısı ve kusma
 • Yağlı yiyecekleri hazmetmede sorunlar yaşama
 • İştah kaybı
 • Ateş ve titreme (2)

Safra kesesi kanserinin ileri safhaları aşağıdakileri de içeren diğer belirtilere neden olabilmektedir:

 • Sarılık
 • Kaşıntı
 • İstenmeyen kilo kaybı
 • Üst abdomenin sağ tarafında oluşan hassasiyet
 • Tümör veya safra artışı nedeniyle karında oluşan dolgunluk ya da şişlik (bazen doktor fizik muayene sırasında normalden büyük (saflaştırılmış) bir safra kesesi hissedebilir)
 • Karaciğerin büyüklüğündeki artış
 • Karında sıvı birikimi (bu duruma ascites (asit) denmektedir) (3)

Sarılık

Sarılık, karaciğerin düzgün bir şekilde çalışmadığı ya da safra sisteminde meydana gelen tıkanıklığın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Belirtiler aşağıdakileri içerebilmektedir:

 • Cildin ve göz beyazlarının sararması
 • Bazı insanlarda şiddetli kaşıntı
 • Koyu renkli idrar
 • Soluk renkli dışkılar

Sarılık, safra tuzlarının kanda birikmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Kanser nedeniyle ortak safra kanalının tıkanması söz konusu olduğunda, safra normalde olduğu gibi bağırsağa akamamaktadır. Bu da, safra tuzlarının kan ve vücut dokularda birikmesine yol açmaktadır.

Safra tuzları cildi ve gözlerin beyazlarını sarıya çevirmektedir. Ayrıca, cilt kaşıntısına da sebebiyet vermektedir. İdrarın rengi daha koyu bir renk almaktadır ve safra sıvısı bağırsağa geçemediği için dışkılar normalden çok daha soluk bir renkte olmaktadır.

Safra kesesi kanseri tanısı konan kişilerin yaklaşık yarısından sarılık yaşanmaktadır. Bu, kanserin genellikle sonraki evrelerini işaret etmektedir. (4)

Abdominal Ağrı

Safra kesesi kanserinin gelişmesi durumunda, karnın sağ tarafında ağrı hissi yaşanabilmektedir. Kanserin veya safra taşlarının safra kanalını tıkaması sonucu, daha keskin bir ağrı oluşabilmektedir. (5)

Safra Kesesinin Büyümesi

Safra kanalının tıkanması durumunda, safra kesesi safra ile dolmakta ve şişmektedir. Bunun bir sonucu olarak safra bezi büyümektedir. (6)

Hasta Hissetmek

Safra kesesi kanserinin sonraki aşamalarında bu çok yaygındır. Safra kesesi kanseri tanısı konan kişilerin yarısından fazlası hastalığın bir aşamasında kendilerini kötü hissetmeye başlamaktadır. Bu durum, genellikle anti-hastalık ilaçları ile kontrol altına alınmaktadır. (7)

Safra Kesesi Kanseri Evreleri

Kanser evresi, kanserin vücuda ne kadar yayılmış olduğunu ve hastalara sağlanacak tedaviyi belirlemektedir. Safra kesesi kanseri evrelerini belirlemenin yolları şunlardır:

 • Safra kesesi tümörünün boyutu ve yayılma derecesi
 • Kanser hücreleri lenf nodlarına kadar uzanıp uzanmadığını belirleme
 • Kanserin vücudun diğer organlarına kadar uzanıp uzanmadığını belirleme

Safra kesesi kanseri evrelerini tanımlamak için doktorlar tarafından numaralandırma sistemi kullanılmaktadır. Genellikle, bu durum, 1. evre, 2. evre, 3. evre ve 4. evre olarak belirlenmektedir. Bazı doktoralar 0’ı da bir aşama olarak değerlendirmektedir. (8)

0 Evre Safra Kesesi Kanseri

Bu, kanserin safra kesesi dokusunun astarını etkilemeye başladığı en erken safra kesesi kanseri evrelerinden biridir. Kanserin vücudun diğer organlarına yayılması riski bu aşamada önem taşımamaktadır.

 1. Evre Safra Kesesi Kanseri

Kanserin en erken evresidir ve safra kesesini kaplayan iç doku tabakaları etkilemektedir. Henüz lenf nodlarına, komşu dokulara ve diğer organlara yayılmamıştır. (9)

 1. Evre Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanserinin bir sonraki aşamasıdır. Kanser safra kesesi duvarı kaslarının tabakasına ve bağ dokusuna yayılmaktadır, ancak henüz organın dış kısmına kadar uzanmamaktadır.

 1. Evre Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanserinin bu evresi, Evre 3A ve Evre 3B olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

 • 3A Evresi: Bu evrede, safra kesesi duvarları boyunca kanserli hücreler büyümektedir, ancak henüz lenf nodlarına kadar yayılmamıştır.
 • 3B Evresi: Bu evrede, kanserli hücreler safra kesesi duvarları boyunca yayılmaktadır ve komşu lenf nodlarına kadar ulaşmaktadır. (10)
 1. Evre Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanserinin bu evresi ayrıca iki alt aşamaya, yani 4A Evresi ve 4B Evresi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

 • 4A Evresi: Bu, kanserli hücrelerin, karaciğer veya karaciğerden daha fazla organa giden ana kan damarlarından birine nüfuz etmesi anlamına gelmektedir. Bu evrede lenf nodları etkilenebilir ya da etkilenmeyebilir.
 • 4B Evresi: Bu evrede, kanser kendisinden daha uzakta bulunan lenf nodlarına bile nüfuz etmektedir, ancak, henüz bazı organlara kadar ulaşamamaktadır. Bununla birlikte, hastalığın karaciğere uzak diğer organlara yayılma ihtimali tamamen göz ardı edilmemektedir. (11)

Safra Kesesi Kanseri Nedir?

Safra kesesi kanseri, safra kesesinde meydana gelen bir kanser türüdür. Safra kesesi, karnın sağ tarafında, karaciğerin hemen altında bulunan küçük, armut şeklinde bir organdır. Karaciğer tarafından üretilen safra sıvısını saklamaktadır.

Safra kesesi kanseri oldukça nadir görülen bir kanser türüdür. Safra kesesi kanseri en erken safhalarında keşfedildiğinde, iyileştirme şansı daha yüksektir. Ancak, çoğu safra kesesi kanseri vakasında, kanser genellikle çok ileri aşamalara geldiğinde teşhis edilmektedir.

Safra kesesi kanserini teşhis etmek zordur. Bunun nedeni, çok ileri bir aşamaya gelmeden genellikle herhangi bir belirtiye yol açmamasıdır. (12)

Safra Kesesi Kanseri Nedir? hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayabilirsiniz.

Safra Kesesi Kanseri Nedenleri

Safra kesesi kanseri neden olur? Safra kesesi kanserinin nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak hastalığa yakalanma riskini artırabilen risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Yaş: Safra kesesi kanseri yaşlı insanlarda daha sık görülmektedir.
 • Cinsiyet: Kadınlarda daha sık görülmektedir.
 • Obezite: Fazla kilo durumunda, safra kesesi kanseri geliştirme riski yükselmektedir.
 • Sigara: Sigara içenler sigara içmeyenlere göre daha fazla risk altındadır.
 • Aile öyküsü: Safra kesesi kanseri olan bir akrabaya (anne, baba, kardeş, kız kardeş veya çocuk) sahip olmak riski yükselmektedir. Ancak, risk yine de daha azdır.
 • Safra kesesi problemleri öyküsü: Safra kesesi taşları, safra kesesi iltihaplanması, safra kesesi polipleri (iyi huylu tümörler), anormal safra yolları, porselen safra kesesi (kalsiyum birikimi) gibi problemler kanser riskini artırabilmektedir. (13)

Safra Kesesi Kanseri Nedenleri daha fazlası için

Safra Kesesi Kanseri Tedavisi

Safra kesesi kanseri nasıl geçer? Safra kesesi kanseri tedavisi, kanser tespit edildikten hemen sonra başladığında, başarılı olma olasılığı daha yüksek olmaktadır. Ana tedavi yöntemi, safra kesesini ve çevresindeki etkilenmiş olan dokuyu çıkarmak için kullanılan safra kesesi kanseri ameliyatıdır.

Ameliyattan sonra tedavinin bir parçası olarak kemoterapi ve radyoterapi de önerilebilmektedir.

Safra kesesi kanseri tanısı konan tüm hastaların yaklaşık % 15’i 10 yıldan daha uzun bir süre yaşayabilmektedir. (14)

Safra Kesesi Kanseri İçin Hangi Doktora Gidilir?

Safra kesesi kanseri için kapsamlı bir tedavi uygulanmaktadır. Bu tedavi süreci boyunca gastroenteroloji ve hepatoloji, radyoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji, cerrahi, nakil ve gerektiğinde diğer alanlardaki uzmanlara başvurulmaktadır. (15)

Safra Kesesi Kanseri Tedavisi fazlası için tıklayabilirsiniz